V okolí najdete

Kostel Panny Marie Česká Lípa

Barokní kostel Narození Panny Marie se nachází na Palackého náměstí a při ulici Újezd. Byl vystavěn stavitelem Josefem Abbondiem v letech 1706 až 1710 v prostoru, kde dříve stál dřevěný gotický kostel z roku 1381. Kostelní věž byla přestavěna v roce 1873. Ve 2. půli 20. století přestal být užíván k duchovním účelům a v jeho prostorách bylo zřízeno skladiště. Záhy po roce 1989 byl však z iniciativy tehdejšího českolipského administrátora, augustiniána P. Ivana Josefa Peši svépomocně opraven a biskup Josef Koukl kostel znovu vysvětil. Od té doby se v něm opět slouží pravidelné bohoslužby. Od května 1958 je kostel uveden v celostátním seznamu kulturních památek pod číslem 18743/5-2776.V kostele je mimo oltáře hlavního také šest oltářů bočních. Prostřední boční oltář při severní stěně nese v barokním rámu gotickou deskovou malbu mrtvého Krista na klíně Panny Marie, která byla již součástí vybavení původního gotického kostela, který stával na místě dnešního. Na dalším z bočních oltářů je tzv. morový obraz z roku 1713 s vyobrazením města. Autorem je Claude Monnot. V českolipské farnosti je dodnes dodržován zvyk slavit v kostele každoročně 21. listopadu děkovnou bohoslužbu, připomínající konec morové epidemie ve městě. U kostela byl městský hřbitov, zrušený v roce 1885, z něhož se zachovala empírová Wedrichova hrobka (českolipský továrník a mecenáš) a několik náhrobků u zdí kostela a v přilehlém parčíku.