V okolí najdete

Kostel Povýšení sv. Kříže Nový Oldřichov - Mistrovice

Mistrovice byly od svého založení přifařeny k farnosti Volfartice, až v roce 1844 zde byl postaven katolický filiální kostel Povýšení sv. Kříže. Farnost  osazoval Řád maltézských rytířů. Obdélná jednolodní stavba kostela je zakončena půlkruhovým kněžištěm. Pod čtyřbokou věží je vstupní portál s trojúhelníkovým štítem. Oltář kostela je vyzdoben sochami andělů od sloupského sochaře Josefa Maxe. V kostele je pozdně barokní kazatelna a barokní soška sv. Josefa. V posledních letech proběhla oprava střechy.