V okolí najdete

Kostel sv. Jakuba Většího Horní Libchava

Z původního středověkého kostela (snad z konce 13. stol.) se dochovala východní hranolová věž a patrně část stěn presbytáře. Loď nechal postavit velkopřevor maltézských rytířů Gundakar Poppo z Ditrichštejna roku 1736 (jehož erb je na vnější zdi kostela dochován), po požáru 7. 6. 1809 byl kostel obnoven, přistavěna předsíň (1810–12). Po roce 1945 kostel zchátral až téměř ke zřícenině, posledním farářem žijícím na faře v Horní Libchavě byla děkan Franz Graf, narozený v Cáchách, který zemřel v r. 1971. V 90. letech 20. století započala záchrana kostela spolkem Jakub, kostel byl zachráněn a celkově zrenovován V září 2010 byl opravený kostel opětovně vysvěcen. Dnes se zde konají bohoslužby každou lichou neděli.
http://www.okw.cz/jakub/