V okolí najdete

Kříž u komunikace Horní Libchava – Stružnice

Kříž stojí na pravé straně silnice do Stružnice asi 2 km před Stružnicí u odbočky polní cesty, vedoucí podél Stružnického potoka pod Radečský vrch. Na kamenném fundamentu stojí podstavec čtvercového půdorysu. Sokl má na přední straně mělký výklenek, ve kterém je nahoře malá nika a pod ní je rytý nápis s datem 1865. Výklenky jsou také po stranách soklu. Hlavice je nová profilovaná, kovový kříž je nový. Opravu zaplatilo Občanské sdružení Drobné památky severních Čech. Další drobné památky v okolí cyklostezky najdete na: www.pamatky.ceskalipa.org