Členské obce

Město Česká Lípa – zralé město s mladou tváří

Město Česká Lípa je třetím největším městem Libereckého kraje, leží v jeho západní části, ve městě žije cca 37.000 obyvatel. Město je lokálním správním, sociálním a ekonomickým centrem, které leží v atraktivní krajině na úpatí Lužických hor a Českého středohoří a současně nedaleko vyhlášené rekreační oblasti známé jako Máchův kraj. Dominantou města je vrch Špičák. Městem protéká řeka Ploučnice známá svými půvabnými meandry. První písemná zmínka o zdejším osídlení pochází z roku 1263. Nejstarší dějiny města jsou spjaty s vodním hradem založeným na zemské stezce do Lužice k ochraně brodu přes řeku Ploučnici. Zbudováním hradu Lipý byly vytvořeny předpoklady založit na blízkém vyvýšeném místě město — Českou Lípu. Po dlouhá léta uzavřený vodní hrad, zpřístupněný od června 2003 veřejnosti, se stal jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů a současně místem konání nejprestižnějších společenských a kulturních akcí. Malá expozice ve východním křídle hradu je pak připomínkou cukrovarnictví, které vtisklo hradu tvář v období 19. století. Česká Lípa však nežije jen minulostí. Bohatý kulturní život, dobré podmínky pro aktivní odpočinek obyvatel i návštěvníků, péče o městskou zeleň, strategická poloha turistické křižovatky severu s bohatou nabídkou atraktivních cílů pro zimní i letní rekreaci a v neposlední řadě i příležitosti pro dobré investice – tím vším dnešní Česká Lípa vítá své návštěvníky. Více informací na www.mucl.cz nebo http://turistika.mucl.cz

Obec Nový Oldřichov

Obec se rozprostírá v nadmořské výšce 370 - 550 m na hranici dvou krajinných celků - Českého středohoří a Lužických hor. Je ve vysoko položeném údolí, kudy protéká říčka Bystrá. V obci žije 730 obyvatel a to ve dvou částech - Oldřichově a Mistrovicích. Obec má pouze silniční spojení s okolím, železnice byla zrušena v roce 1979. V obci stojí zajímavá barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, prohlášená v roce 2000 za kulturní památku, a kamenný pomník padlým z 1. světové války. Další válečný pomník stojí u silnice uprostřed Mistrovic. V obci se dodnes dochovalo několik lidových roubených domů, z nichž je pozoruhodný zejména patrový roubený dům č.p. 14 s podstávkou, stojící v horní části Oldřichova při silnici do Kamenického Šenova. Nejčastějšími cíli turistů jsou místní památky, jako např. kostel sv. Kříže, socha sv. Jana Nepomuckého a především místní chlouba - hasičské muzeum založené roku 1989, jehož nejstarší exponát je z roku 1764. Dalšími zajímavostmi jsou např. vyhlídkové vrchy v okolí - Rozsocha (594 m), Chrastná (557 m), Na vyhlídce (520 m); či školní budova v obci, postavená v roce 1932 českými skláři. Navštívit také může Centrum pro vzdělávání a kulturu ( http://www.centrumcvak.cz ) Více informací na http://www.obecnovyoldrichov.cz

Obec Volfartice

Volfartice je obec téměř 4 km dlouhá, ležící v údolí ohraničeném čedičovými vrchy pokrytými smíšeným lesem, asi 8,3 km severozápadně od města Česká Lípa. Středem obce protéká potok "Libchava", který býval v dřívějších dobách s velkým úspěchem využíván k odchovu pstruhů. Nejvyšším bodem okolního terénu je Radečský kopec dosahující výšky 560 m. n. m.
Koncem minulého století byla ve Volfarticích postavena škola, tzv. pětitřídka.V té době měla obec 1 734 obyvatel, 306 domů a 17 hospodářských usedlostí. Zemědělstvím se zabývalo jen velmi málo obyvatel obce, 9 % náleželo ke stavu kupeckému a živnostenskému a ostatní usedlíci byli skláři, soustružníci dřeva a rohu, pletaři drátěných výrobků, síťaři a pasíři. Čtyři rybníky zásobily vodou tři mlýny a jednu pilu, jež byla rovněž významným zdrojem pracovních příležitostí. Za zmínku stojí i tavírna a rafinerie perel společnosti Helmich - Štěpán, která vyvážela své výrobky do zámoří, a v neposlední řadě pak firma W. O. Schöbel, která jako jediná u nás vyráběla ohebné troubele do dýmek. Počátkem 20. století přibyl v katastru Volfartic na kopci Holý vrch kamenolom, který od dob svého vzniku prodělal mnoho změn a v současné době zde funguje skládka odpadů. Více ifnormací na http://www.volfartice.cz

 

Město Kamenický Šenov

Sklářské město leží na hranici dvou krajinných celků - Českého středohoří a Lužických hor, jež jsou zároveň stejnojmennými chráněnými krajinnými oblastmi. Město má dobré dopravní spojení s Děčínem i Českou Lípou. Ve městě žije 4.179 obyvatel. Nejčastějším cílem turistů je sklářské muzeum, jehož expozice zahrnuje historii sklářství, ryté a broušené sklo ze zdejší oblasti, ale také lustry a svítidla firmy Lobmeyr v historizujícím slohu. Dalším cílem jsou proslulé čedičové varhany - národní přírodní památka Panská skála, kterou návštěvník nalezne v nedaleké Práchni. Kousek od města se pak nachází 634 m n. m. vysoký Šenovský vrch a nedaleko též místo zvané Na vyhlídce s dalekým rozhledem. Ve městě samotném je barokní kostel Sv.Jana Křtitele z roku 1715-1718, vybudovaný na základech staršího dřevěného kostelíku.
Více informací na http://www.kamenicky-senov.cz  nebo http://www.muzeumskla.cz/