Aktuální informace

Vážení návštěvníci,

v pátek 2. 12. 2016 došlo vlivem silného větru k vyvrácení několika stromů a jejich pádu na cyklostezku Varhany. Z toho důvodu je neprůjezdná čast cyklostezky mezi N.Oldřichovem - truhlárnou a N.Oldřichovem - hřbitovem. O odstranění vývratů se jedná a budeme Vás informovat o opěrovném zprůjezdnění cyklostezky