Aktuální informace

Most cyklostezky přes Šporku u Č.Lípy a most na úrovni Volfartic jsou těsně před opravou některých dožilých fošen mostů. Upozorňujeme uživatele cyklostezky, aby přizpůsobili pohyb po těchto mostcích jejich stavu a aby zvýšenou pozornost věnovali opravám v těchto úsecéch.