Aktuální informace

Vážení uživatelé cyklostezky,

oprava asfaltu na I. a III. etapě cyklostezky se chýlí ke konci, vyfrézované díry jsou již zaasfaltovány a cyklostezka je tak připravena na plný provoz. V nejbližších dnech dojde k dokončení opravy cyklostezky, která neovlivní provoz na cyklostezce a je potřeba jen věnovat pozornost při jízdě na cyklostezce a dbát pokynů dopravních značek a pracovníků firmy, která cyklostezku opravuje.